Regulaminy Promocji 3 plus 1

 Zasady Akcji Promocyjnej 3+1
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona w Sklepie pitbullstore.pl jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) 4 Produktów.
2. Uczestnik, który dokona jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) 4 Produktów, otrzyma rabat w wysokości ceny najtańszego kupowanego Produktu.
3. Sytuację Uczestnika, który dokona jednorazowego zakupu Produktów  w ilości stanowiącej wielokrotność 4 sztuk obrazują następujące przykłady:

Jeśli Uczestnik dokona jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) 8 Produktów, otrzyma rabat w wysokości ceny 2 najtańszych Produktów spośród 8 kupowanych, a jeśli dokona jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) 12 Produktów, otrzyma rabat w wysokości ceny 3 najtańszych Produktów spośród 12 kupowanych.
4. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik może dokonać zakupu 4 różnych lub 4 takich samych Produktów.
5. Rabat zostanie udzielony w koszyku.

6. Akcja trwa od 9 sierpnia 2019 do dnia 22 sierpnia 2019 r.

7. Akcja rabatowa nie łączy się z innymi rabatami.

Zwroty zakupów z Akcji Promocyjnej 3+1 :

1. Uczestnik ma prawo do zwrotu każdego zakupionego produktu w sklepie pitbullstore.pl w terminie 30 dni.

2. Każdy zwrócony Produkt zakupiony w Akcji Promocyjnej zostanie zrefundowany w kwocie pomniejszonej o wartość uzyskanego rabatu.